• Image
  • Image
  • Image

Sačuvati od zaborava: Pirlitor

Sa lijeve strane rijeke Tare, visoko na vrhu kanjona nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Pirlitora koji dominira tim dijelom kanjona, a za koji je vezano mnogo narodnih legendi a posebno je poznat u epskoj narodnoj pjesmi „Ženidba kralja Vukašina“. Neznatni ostaci grada leže na jednom uzvišenju, na ivici kanjona visoko iznad rijeke Tare. Jedan dio zida koji se danas može vidjeti vjerovatno je dio jedne kule, nalazi se na najvišoj tački uzvišenja.

- Grad Pirlitor  podignut je iz vremena Rimljana, jer je tuda prolazio karavanski put od Dubrovnika za Carigrad u jednom pravcu  i drugom prema Beogradu. To je bilo mjesto gdje su osiguravani karavani i roba koju su oni gonili i tu je naplaćivana jedna vrsta carine , prevoza preko Tare. To bi trebalo da bude ono istorijsko.  Međutim za grad Pirlitor vezana je i jedna legenda. 

Naš narod da bi našao junačko porijeklo poznatog junaka i zaštitnka sirotinje raje Marka Kraljevića, vezao je Pirlitor za njegovog ujaka vojvodu Momčila, iz vremena cara Dušana poznatog sa sabljom koja je imala oči i krilatog konja Jabučila. Imao je i ženu Vidosavu koja ga je izdala na nagovor žura Vukašina iz Skadra na Bojani.

Ostaci temelja postoje i danas, ali  veoma uništeni, ne znajući da to predstavlja neprocjenjivu kulturno-istorijsku vrijdnost. Put koji ide preko Vrela i Međužvalja za Pirlitor je još maradamski i trebalo bi ga asfaltrati. Taj lokalitet mogao bi predstavljati  veliku i veoma atraktivnu  turističku atrakciju.-priča Lazar Ostojić,  profesor u penziji, koji svoje penzionerske dane provodi u rodnim Vrelima ispod Pirlitora.