Bokeške legende: TRE SORELLE

Postoji li nešto veće, kontorverznije, čudnije, veličanstvenije od tog tako dragog, ali i tako teško razumljivog osjećaja ljubavi… zaista toliko je mnogo epiteta, i toliko malo prostora kojima bi smo mogli odrediti njeno – veličanstvo ljubav. Ljubavi su posvećene najljepše priče, najbolji stihovi, najprestižniji filmovi, uglavnom najveća svjetska dijela bilo da su potekla iz kičice ili iz pera posvećena su tom nesvakidašnjem, često i duboko po tisnutom osjećaju. Onom koji zahtjeva i žrtvu. I baš jednom takvom žrtvom krunisana je i nesvakidašnja bokeška legenda, kojoj su generacije prenoseći je sa koljena na koljeno pokušale da podare vječnost. I uspjele u tome… Sve do trenutka gdje se i na ovom primjeru nije vidjela ona užasnost narodne krilatice da „para vrti gdje burgija neće“ i gdje neko eto iz niskih i sebičnih pobuda nije palo na pamet da uništi spomenik ovoj legendi. Da odzida dva prozora Palate Tre Sorelle u Prčnju, kako bi sebi podario svjetlost, a svima nama jedan veliki mrak. Nekom  ko je oskrnavio jednu od najljepših ljubavnih priča. No, da ne trošimo papir na nekog ko te ne zaslužuje.

Ovo je, ipak , jedna prelijepa ljubavna priča… Priča u kojoj se prepliću sve osobine velike ljubavi: i radost i čežnja i nestrpljenje i tuga i konačnost. I sva konfuznosti svo ono ludilo svojstveno samo ljubavi. Takva je legenda o Tre Sorele – priča o tri vjerne sestre koju su svu ljubav ovog svijeta podarile jednom čovjeku – i to istom. Ima li šta paradoksalnije, i ima li išta što bi bolje posvjedočilo da ljubav često zahtijeva i kompromise.

2

Kako sama legenda kaže ovo je priča o tri sestre nadaleko poznate po svojoj ljepoti, poštenju, čestitosti i vrijednoći. O tri djevojke Fiomeni, Gracijani i Rini (najvjerovatnije pripadale porodici Buća), koje su svoju ljubav poklonile mladom kapetanu Jerku Novanjaninu. Nije mogao da se odluči ni za jednu od tri sestre (tre sorelle), pa je jedino riješenje koje je mogao da donese bilo da sa svojim starim jedrenjakom odluta na pučinu. I da odluku o tome kojoj će sestri uzvratiti ljubav ostavi za onda kad se vrati sa svoje duge plovidbe. Sestre su strpljivo čekale, na svojim prozorima svaki brod, svaki jedrenjak nadajući se da je upravo jedan od njih doveo i kapetana Jerka, jedinog čovjeka kojem su one poklonile ljubav. I napravile dogovor…

1

Da će kada jedna od njih umre, druge zazidati prozor, kako bi eto i Jerko, kad se bude vraćao mogao da vidi da sestra čiji je prozor zapatan nije više živa. Da ga ne čeka više. Tako su Fiomenin i Gracijanin prozor postali zazidani. Kada je Rina umrla njen prozor nije imao niko da zazida i on kao da i dalje čeka kapetana Jerka. Baš kao što u predivnoj pjesmi o Tre sorelle jedan stih kaže:…“Treći prozor ko da sluša šum dalekih oceana…“ Sada su sva tri prozora otvorena. No, sestara u toj kući nema. Neko ko ne poštuje ni bokešku legendu, ni tradicije, ni spomenike kulture uselio se

Comments are closed.